Mga Batang Araw

Mga tula ni Mesándel Virtusio Arguelles.
Mga guhit ni Apol Sta. Maria.