Sutlang-Dila

Ang Sutlang-Dila ay bahagi ng librong Kabuwanan na naglalaman ng ilang mga maiikling komiks na gawa ng ilan sa pinakamahuhusay na komikera.